Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Algemeen

Als slachtoffer van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, geweldsmisdrijf, medische fout, of ander voorval verandert uw leven plotsklaps. Maar goed dat u verregaande bescherming geniet en er vaak een aansprakelijke wederpartij is die uw schade dient te vergoeden. Mogelijk kunt u ook een beroep doen op een (sociale) verzekering.

De wet en het recht bieden u talrijke mogelijkheden om een schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen. Indien er een verkeers- en of veiligheidsnorm wordt overschreden komt het recht een letselschadeslachtoffer verregaand tegemoet ten aanzien van de eisen die worden gesteld aan het te leveren bewijs.

Wij beoordelen graag voor u welke partijen er door u aangesproken kunnen worden en verhalen samen met u de door u reeds geleden en eventueel in de toekomst nog te lijden schade. Dit alles op kosten van de aansprakelijke wederpartij. Alle stappen in het letselschadetraject worden door de letselschadeadvocaat met u afgestemd.
© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio