Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Geweldsmisdrijf

Indien u het slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf heeft u een aantal mogelijkheden om de door u geleden schade te verhalen op de dader en of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Voeging in strafprocedure

In de eerste plaats kunt u zich voegen in de strafprocedure door middel van een voegingsformulier. De strafrechter zal alsdan in het kader van de stafzaak ook uw (civielrechtelijke) vordering beoordelen. Indien er sprake is van een eenvoudig te beoordelen vordering zal de strafrechter de zaak definitief beslissen. Indien er sprake is van een complexe zaak zal hij u niet-ontvankelijk verklaren dan wel een voorschot op de schade toewijzen.

Dader of diens verzekeraar / civiele actie

In de tweede plaats kunt u de dader rechtstreeks aansprakelijk stellen en bezien of zijn aansprakelijkheidsverzekeraar dekking biedt voor het voorval/de schade. Vaak is dit niet het geval u zult u de schade moeten verhalen op de dader zelf. Dit kan zowel buiten rechte als in rechte bij de civiele rechter.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om zich te wenden tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds keert een gedeelte van de materiële en immateriële schade uit. Van een integrale schadevergoeding is dan ook geen sprake.
© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio