Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Stappenplan

De in het letselschadetraject te ondernemen stappen zullen altijd transparant met u worden afgestemd en met u worden gecommuniceerd. Navolgende stappen worden doorlopen:

Stappenplan
1. Vrijblijvend intakegesprek
2. Eerste beoordeling schadelijke gevolgen en verhaalsmogelijkheden
3. Aansprakelijk stellen wederpartij(en)
4. Begeleiding en hulp bij het letselschadetraject
5. Inventariseren letsels
6. Inventariseren materiele schade en smartengeld
7. Bewerkstelligen bevoorschotting op schade
8. Inschakelen derde (medisch adviseur, arbeidsdeskundige, ... )
9. Beproeven minnelijke regeling
10. Indien nodig na en in overleg opstarten procedures


Te beantwoorden vragen
Met de voorgaande stappen worden de voor de letselschaderegeling volgende vier hoofdvragen beantwoord:

1. Is er een aansprakelijke partij?
2. Is er tengevolge van het voorval letsel opgelopen?
3. Is er tengevolge van het ongevalsletsel sprake van klachten en beperkingen die het ongevalsletsel weggedacht niet aanwezig zouden zijn en of in de toekomst zich niet zouden hebben gemanifesteerd?
4. Is er tengevolge van het ongevalsletsel en de daaruit voortvloeiende klachten en beperkingen sprake van schade die redelijkerwijs aan de aansprakelijke partij toegerekend dient te worden?

Het lijken vier eenvoudige vragen, maar de beantwoording is vaak lastiger dan gedacht.

Recht op hulp bij letselschade op kosten van wederpartij
Niet voor niets heeft u als letselslachtoffer recht op deskundige hulp bij het verhalen van uw schade. De advocaatkosten dienen vergoed te worden door de aansprakelijke wederpartij.

Wilt u meer weten over uw verhaalsmogelijkheden vul het contactformulier in of bel direct voor meer vrijblijvende informatie.

© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio