Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Rechtsbijstandverzekering

Alle rechtsbijstandverzekeringen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Tegen betaling van een maandelijkse premie wordt dekking verleend voor juridisch advies en rechtshulp. Ook de kosten die uit deze rechtshulp voortvloeien zijn hierbij meeverzekerd. Voorbeelden hiervan zijn kosten van deskundigen, expertisekosten, gerechtskosten, kosten van getuigen, advocaatkosten en een veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij wanneer de verzekerde een rechtszaak verliest. Per polis dient bekeken te worden, welke kosten er worden vergoed en of hieraan een limiet is verbonden. De juridische bijstand in het kader van een rechtbijstandverzekering wordt in beginsel verleent door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar zelf.

Vrije advocaatkeuze

Indien een procedure gevoerd dient te worden heeft u een vrije advocaatkeuze. U kunt derhalve vrij kiezen welke advocaat voor u de procedure dient te voeren. U kunt derhalve de advocaat aanduiden die uw zaak dient te behandelen. Deze vrije advocaatkeuze mag niet beperkt worden!!!
 
Ontevreden over de wijze van behandeling

Ook indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw zaak door de rechtsbijstandverzekeraar wordt behandeld kunt u zich tot een letselschadeadvocaat wenden. Dit teneinde te laten beoordelen of de rechtsbijstandverzekeraar de verplichtingen voortvloeiende uit de polis wel op juiste wijze nakomt dan wel door de wijze van behandeling uw juridische positie niet wordt benadeeld.

Geschillenregeling opgenomen in uw rechtsbijstandpolis

Indien de rechtsbijstandverzekeraar een standpunt inneemt waarmee u het oneens bent bestaat vaak de mogelijkheid om dit standpunt -op kosten van de verzekeraar- te laten toetsen door een door u aan te wijzen advocaat. Dit in het kader van de in de polisvoorwaarden opgenomen geschillenregeling. De door u te kiezen advocaat zal beoordelen of er een redelijke kans bestaat om het beoogde resultaat te bereiken respectievelijk er een redelijke kans bestaat om in rechte een beter resultaat te bereiken dan er buiten rechte werd bewerkstelligd.

Kortom

Bent u het niet eens met het ingenomen standpunt of de wijze waarop uw zaak wordt behandeld neem dan telefonisch contact of vul het contactformulier in voor vrijblijvend advies. U kunt op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar uw zaak door een gespecialiseerd letselschadeadvocaat laten toetsen en of behandelen.
 
© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio