Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Team

Letselschadeadvocaat Wim Hegge heeft meer dan 15 jaar ervaring in aansprakelijkheids-, letselschade- en verzekeringsrechtzaken.

Bij zijn werkzaamheden wordt hij ondersteund door secretariële en juridische medewerkers.

Indien nodig wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. Te denken valt aan:
- een medisch adviseur
- een expertiserend geneeskundig specialist,
- een verzekeringsarts,
- een arbeidsdeskundige,
- een accountant of fiscalist,
- een rekenkundige,
- ... .

Letselschadeadvocaat Wim Hegge is lid van de:
- Nederlandse Orde van Advocaten
- Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA
- Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)
- Werkgroep Artsen Advocaten (WAA)

U als slachtoffer en uw belangen staan centraal.

Persoonlijke begeleiding en ondersteuning gedurende het gehele letselschadetraject is een vanzelfsprekendheid.

Samen met u wordt er voor gezorgd dat u krijgt waar u recht op heeft. Dit op kosten van de aansprakelijke wederpartij.


© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio