Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Smartengeld

Smartengeld ook wel immateriële schade genoemd is een vergoeding voor de door u als slachtoffer geleden en eventueel in de toekomst nog te lijden pijnen en smart. De hoogte daarvan is mede afhankelijke van diverse factoren, waaronder:

  • Aard en omvang van het letsel;
  • Aard en duur van de medische behandelingen;
  • Tijdelijke dan wel blijvende invaliditeit;
  • De mogelijkheid om het oorspronkelijk bedrijf of beroep uit te oefenen;
  • De mogelijkheid om hobby's uit te oefenen;
  • Aard en ernst van eventuele resterende littekens;
  • Mate van blijvende invaliditeit;

Voor de vaststelling van de hoogte van het smartengeld dient voor zoveel mogelijk aangeknoopt te worden bij analoge gevallen;

Over de smartengeldvergoeding dient vanaf ongevalsdatum wettelijke rente vergoed te worden.
© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio