Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 400 28 70
of vul het formulier in

Algemeen

Naast aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er ook vaak schadeverzekeringen en of sommenverzekeringen die tot uitkering dienen over te gaan.

Schadeverzekeringen/sommenverzekering

Een schadeverzekering strekt tot vergoeding van vermogensschade die een verzekerde zou kunnen lijden. Te denken valt aan een:
  • Reis- en of ongevallenverzekering (OIV)
  • Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  • WEGAS/WEGAM-verzekering
  • WAM/All risks-verzekering
  • Ziektekostenverzekering
  • Brandverzekering, Opstalverzekering, Inboedelverzekering

Een sommenverzekering keert bij een bepaald voorval een verzekerd bedrag uit. Dit los van het feit of er daadwerkelijk schade is of wordt geleden.
 
Rechtsbijstandverzekering

Ook kan men verzekerd zijn voor rechtsbijstand, zijnde een verzekering die dekking biedt voor advies en bijstand inzake een concreet juridisch geschil.
  
Sociale verzekeringen en voorzieningen

Naast deze zelf af te sluiten verzekeringen bestaan er ook sociale verzekeringen en voorzieningen die in het kader van de letselschaderegeling een rol kunnen spelen (WIA, AWBZ, Wmo, ...).
 

© 2019 Wim Hegge Disclaimer PowerStudio